Obsah

Návod pre klientov fotobanky TASR

Registrácia

Registrácia fyzickej osoby

Registrácia spoločnosti

Prihlásenie

Základné funkcionality fotobanky

Kúpa fotografie

Spravovanie používateľského účtu


Po zadaní URL https://fotobanka.tasr.sk do adresného riadku sa dostanete na úvodnú webstránku fotobanky TASR, kde nájdete tie najlepšie a najaktuálnejšie fotografie, a to nielen od fotografov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ale aj od renomovaných tlačových agentúr z celého sveta (napr. AP, AFP, DPA). Zároveň je na tomto mieste k dispozícii archív fotografií TASR od roku 1945.

Registrácia

Pre zlepšenie používateľského zážitku, ako aj na prístup k niektorým funkciám je odporúčané zaregistrovať sa. Napríklad viditeľnosť fotografií zahraničných agentúr je limitovaná len na spravodajských zmluvných klientov. Na registráciu je potrebné kliknúť na ikonu avatara v pravom hornom rohu, kde si v menu vyberiete možnosť Registrovať.

Následne sa vám otvorí webstránka slúžiaca na registráciu používateľa. Tu si môžete vybrať, či si želáte zaregistrovať sa ako fyzická alebo právnická osoba, alebo pomocou pozvánky od tretej osoby.

Registrácia fyzickej osoby

Ak si želáte zaregistrovať sa ako fyzická osoba, kliknite na tlačidlo Fyzická osoba, kde vyplníte svoje registračné údaje. Políčka, ktoré sú označené hviezdičkou, sú povinné. Je potrebné zadať e-mail, ktorý neskôr využijete na prihlásenie sa do fotobanky. Ďalej zadáte svoje meno, priezvisko a heslo. V kolónke Lokála si zvolíte jazyk používateľského prostredia. Na výber máte z troch dostupných jazykov: slovenčina, čeština alebo angličtina. Taktiež zadáte časové pásmo a voliteľne môžete vyplniť telefónne číslo. Registráciu potvrdíte stlačením tlačidla Registrovať. Tento proces si môžete vo vizuálnej podobe pozrieť na obrázku nižšie.

V prípade úspešnej registrácie vám príde do mailovej schránky Potvrdenie o registrácii užívateľa z mailovej adresy solar@tasr.sk, kde dostanete pokyny k prihláseniu sa do fotobanky.

Registrácia spoločnosti

Pri registrácii firmy kliknite na tlačidlo Spoločnosť, kde si v časti Hľadať spoločnosť vyberiete štát, v ktorom má vaša spoločnosť sídlo. Ak firma sídli na území Slovenskej alebo Českej republiky, viete ju vyhľadať zadaním časti názvu firmy alebo IČO firmy do políčka Hľadať spoločnosť. Vyhľadávanie preberá výsledky z FinStatu v prípade slovenských firiem. Ak sa firma nachádza v databáze, dostanete predvyplnené údaje o názve, IČ a DIČ danej spoločnosti (viď. obr. nižšie).

Ak sa hľadaný výraz nenachádza v databáze, dostanete hlášku: „Podľa zadaných kritérií nebola nájdená žiadna spoločnosť.“ a firmu musíte zaregistrovať ručne. V tomto prípade musíte vyplniť okrem názvu spoločnosti a IČO (voliteľne aj DIČ) aj sekciu týkajúcu sa adresy spoločnosti, ktorá sa vám vo webovom rozhraní objaví pod sekciou Hľadať spoločnosť. Tu je opäť nutné vyplniť kolónky označené hviezdičkou, a to ulicu, PSČ a mesto. Voliteľne môžete vyplniť súpisné číslo v kolónke označenej Č. popisný a orientačné číslo v kolónke označenej Č. orientačné.

V sekcii Údaje zadáte do kolónky Prihlasovacie meno svoje meno, ktorým sa budete prihlasovať do fotobanky. Spoločnosti sa, na rozdiel od fyzických osôb, prihlasujú práve pomocou tohto údaju. Do časti Email zadáte svoj registračný mail, ďalej zadáte meno a priezvisko predstaviteľa firmy, zvolíte si heslo, lokálu (jazyk používateľského prostredia), časové pásmo a voliteľne aj telefónne číslo. Následne vám príde na zadanú mailovú adresu potvrdzujúci mail o úspešnej registrácii (viď. obrázok z mailu v časti registrácia fyzickej osoby).

Prihlásenie

Po úspešnej registrácii sa môžete prihlásiť. Na prihlásenie sa je potrebné kliknúť na ikonu používateľa v pravom hornom rohu, kde si v menu vyberiete možnosť Prihlásiť sa.

Následne sa vám otvorí webstránka, ktorá slúži na prihlásenie používateľa do fotobanky. Samotný postup pri prihlasovaní závisí od toho, či ste sa zaregistrovali ako fyzická osoba alebo ako spoločnosť. Ak ste sa zaregistrovali ako fyzická osoba, tak použijete na prihlásenie sa svoj e-mail. Ak ste sa zaregistrovali ako spoločnosť, tak použijete svoje prihlasovacie meno zadané pri registrácii. Taktiež je potrebné zadať správne heslo.

Základné funkcionality fotobanky TASR

Ako už bolo spomenuté na začiatku manuálu, po prihlásení sa zaregistrovaného používateľa dostanete nové funkcie fotobanky, ktoré budú postupne predstavené. Fakt, že ste prihlásení, zistíte pomocou prihlasovacieho mena, ktoré pribudlo v pravom hornom rohu webstránky vedľa ikony používateľa (viď obr. nižšie). V tejto časti budú postupne predstavené všetky možnosti, ktoré vám Solar ako prihlásenému používateľovi ponúka.

Fotografie, ktoré obsahujú požadovaný objekt, si viete vyhľadať pomocou vyhľadávacieho poľa. Nápovedu k vyhľadávaniu si viete zobraziť po prechode kurzora nad symbol , nachádzajúci sa naľavo od vyhľadávacieho poľa. Obsah nápovedy je nasledujúci:

1. Zadávate text, ktorý obsahuje daný objekt.

2. Ak chcete vyhľadať objekt, ktorý obsahuje exaktný výraz, slovo ukončíte znakom „$“.

3. Ak zadáte názov objektu, nájdete nielen objekt obsahujúci hľadaný výraz, ale aj všetky objekty, ktorých názov sa začína na hľadaný výraz.

4. Hľadaný výraz môže pozostávať aj z viacerých slov:

a. V prípade, že slová oddelíte medzerou, vyhľadá vám fotografie, ktoré obsahujú všetky hľadané objekty súčasne.

b. V prípade, že slová oddelíte znakom „ | “(zvislá čiara), vyhľadá vám fotografie, ktoré obsahujú aspoň jeden z hľadaných objektov.

c. V prípade, že pred druhé slovo napíšete „!“, vyhľadá vám fotografie, ktoré obsahujú prvý hľadaný objekt a zároveň neobsahujú druhý hľadaný objekt.


Voliteľne si viete zapnúť nastavenia vyhľadávania, a to kliknutím na Presne tieto slová alebo Jedno zo slov. Tlačidlo Presne tieto slová znamená, že hľadáte fotografie, ktoré obsahujú vo svojom názve, popise, kľúčových slovách či metadátach všetky zo zadaných slov súčasne. Vizuálne si to môžete pozrieť na obrázku nižšie, kde sa vám pri vyhľadaní slov „zelenskyj“ a „heger“ zobrazia fotografie, ktoré obsahujú oba objekty súčasne.

Tlačidlo Jedno zo slov znamená, že hľadáte fotografie, ktoré obsahujú vo svojom názve, popise, kľúčových slovách či metadátach aspoň jedno z vyhľadávaných slov. Vizuálne si to môžete pozrieť na obrázku nižšie, kde sa vám pri vyhľadaní slov „zelenskyj“ a „heger“ zobrazia fotografie, ktoré obsahujú aspoň jeden z dopytovaných objektov (obr. nižšie).

Taktiež môžete filtrovať fotografie pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa nad fotografiami, ktoré predstavujú kategórie. Po kliknutí na želanú kategóriu bude prebiehať vyhľadávanie len v rámci danej kategórie. TASR ponúka momentálne nasledujúce kategórie vyhľadávania:

ZAHRANIČIE TASR - obsahuje fotografie od zahraničných tlačových agentúr, ktoré sú preložené do slovenského jazyka. Fotografie nachádzajúce sa v tejto kategórii nie sú staršie ako štrnásť dní.

Associated Press - obsahuje fotografie od americkej tlačovej agentúry AP. Fotografie nie sú preložené do slovenského jazyka. Fotografie nachádzajúce sa v tejto kategórii sú prístupné len registrovaným zmluvným klientom TASR pre spravodajské účely.

APONLINE - obsahuje databázu fotografií AP, ktorých dátum vytvorenia nie je starší ako štrnásť dní.

AKTUALITY - obsahuje fotografie od fotografov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ako aj preložené fotografie zo zahraničia, ktorých dátum vytvorenia nie je starší ako štrnásť dní.

ARCHÍV TASR - obsahuje fotografie od fotografov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ako aj preložené fotografie od fotografov zahraničných agentúr, ktorých dátum vytvorenia je starší a